Nieuws

Nieuwe vacature
28-01-2019
Er is een nieuwe vacature bij MFL. Klik hier voor meer informatie.
Lees verder »

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom
20-06-2019
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dat rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. In eerdere jaren, onder andere in 2013 en 2014, gold een vast forfaitair rendement van 4%. Per saldo bedroeg de
Lees verder »

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd
20-06-2019
In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend. De voorgenomen verlaging van de AOW-leeftijd heeft in 2020 effect op de eerste groep burgers. Om een redelijke
Lees verder »

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals
20-06-2019
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke winstbelasting voor multinationals. Op dit moment betalen multinationals met een Nederlands hoofdkantoor vaak geen vennootschapsbelasting over de in Nederland behaalde winst. Dat komt omdat zij
Lees verder »

Scholingsaftrek wordt subsidie
13-06-2019
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in staat stellen om met een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 een opleiding of cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich ontwikkelen
Lees verder »

MFL Nieuws

  • Nieuwe vacature

    Er is een nieuwe vacature bij MFL. Klik hier voor meer informatie....

    Lees verder »

  • Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

    De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte...

    Lees verder »