Fiscus wijst massaal bezwaar tegen Box-3 heffing af

Bron: | | 09-07-2019

De Belastingdienst heeft het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Dit is het gevolg van de recente uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing.

Buitensporig zware last
De Hoge Raad oordeelde dat belastingplichtigen in 2013 of 2014 op stelselniveau met een buitensporig zware last werden geconfronteerd als de belastingdruk hoger was dan het gemiddelde rendement dat zonder al te veel risico’s haalbaar was.

Geen rechtsherstel
De Hoge Raad heeft echter helaas geen rechtsherstel geboden. Hierbij moeten namelijk op stelselniveau keuzes worden gemaakt die niet voldoende duidelijk zijn af te leiden uit het stelsel van de wet. Hierbij past de rechter terughoudendheid bij het voorzien in een oplossing op stelselniveau; dit in de eerste plaats aan de wetgever. De rechter dient zich systematisch te onthouden van het maken van wetgeving door zelf een oplossing aan te dragen.

Massaal bezwaar t/m 2016 afgewezen
Het gevolg van deze uitspraak is dat de Belastingdienst het massaal bezwaar inmiddels met een collectieve uitspraak heeft afgewezen. Aan belastingplichtigen verleend uitstel van betaling wordt hierdoor ingetrokken, zodat het belastingbedrag waarvoor uitstel is verleend nu alsnog moet worden betaald. Aanslagen die al definitief geregeld werden zonder correcties in BOX 3 worden hierdoor ook onherroepelijk.

Individuele uitspraak aanvragen
Belastingplichtigen kunnen nog wel om een individuele uitspraak vragen en daartegen in bezwaar te gaan bij de inspecteur. Deze individuele toets valt namelijk buiten het bereik van de massaal bezwaarprocedures. Bij individueel bezwaar tegen de box 3-heffing moet de belastingplichtige zelf aantonen dat hij wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige zware last.

De kans van slagen voor een individueel bezwaar op basis van een buitensporige zware last is erg klein geworden, door een aantal uitspraken van lagere rechters. Een heffing maar liefst 75% werd onlangs ook goedgekeurd. Slechts in 2 heel specifieke zaken werd de heffing in BOX 3 afgewezen, doch die situaties hebben daardoor ook geen algemene werking.

Hoe nu verder ?
Als u alsnog bezwaar zou willen maken tegen de aanslag 2016 dient u een individuele uitspraak op bezwaar aan te vragen, waartegen dan beroep bij de rechter openstaat. Dit geldt alleen voor 2016 omdat in dat jaar de fiscus de collectief bezwaar procedure aanwees waardoor individueel bezwaar (nog) niet nodig was.

Als u dus wel denkt te kunnen voldoen aan de bewijslast voor een individueel bezwaar op basis van een buitensporige zware last, dient u voor 2016 om een aparte uitspraak op bezwaar te vragen binnen 6 weken ( vóór 1 augustus 2019). Vervolgens kunt u tegen de afwijzing in beroep bij de rechter.

Voor de jaren 2017 én inmiddels ook 2018 is wel sprake van een collectief aangewezen bezwaar voor BOX 3. Maar door een wetswijziging per 1 januari 2017 is thans voor het recht op collectief bezwaar wel een apart bezwaarschrift binnen 6 weken na de definitieve aanslag vereist.

Naar onze inzichten zal het arrest voor 2016 echter tot gevolg hebben dat ook de procedures voor de latere jaren, uiteindelijk ook terug worden gelegd bij de wetgever en geen rechtsherstel wordt geboden.

Indien u toch in bezwaar en/of beroep wilt gaan zijn wij u uiteraard daarbij gaarne van dienst.MFL Nieuws

  • Fiscus wijst massaal bezwaar tegen Box-3 heffing af

    De Belastingdienst heeft het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Dit...

    Lees verder »

  • Nieuwe vacature

    Er is een nieuwe vacature bij MFL. Klik hier voor meer informatie....

    Lees verder »