Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | besluit | 21-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow

17,90%

Anw

0,10%

Awf, laag

2,94%

Awf, hoog

7,94%

Ufo

0,68%

Aof, basispremie

6,77%

Opslag kinderopvang

0,50%

Maximum premieloon

€ 57.232

 MFL Nieuws

  • Nieuwe vacature

    Er is een nieuwe vacature bij MFL. Klik hier voor meer informatie....

    Lees verder »

  • Uitleg relatiebeding

    De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een...

    Lees verder »