Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | besluit | 09-01-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

 1. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde uurloon vastgesteld op € 10,29 en € 12,87.
 2. Het maximumbedrag van de transitievergoeding in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is veranderd van € 81.000 in € 83.000.


MFL Nieuws

 • Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coƶperatie

  Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel...

  Lees verder »

 • Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

  Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten...

  Lees verder »