Compliance Desk

In elke organisatie waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden, zo ook bij MFL. Een klacht kan worden omschreven als een uiting van ongenoegen tegen de uitvoering van werkzaamheden die zijn of worden verricht, tegen medewerkers van de organisatie of tegen het honorarium van de werkzaamheden. Indien u zo´n klacht heeft dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of het maken van een afspraak, bij voorkeur met de betreffende persoon op wie de klacht betrekking heeft.

Komt u er in een gesprek niet uit of vindt u een persoonlijk gesprek niet de juiste manier om de klacht op te lossen, dan verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen bij onze compliance officer. U kunt zich dan wenden tot de heer W.A.M. van Es AA FB, e-mail: william@mflbreda.nl.