Spotlight- spotlightartikelheaderfoto

In de spotlight

Bij een introductie van ons kantoor past ook een persoonlijke kennismaking, vinden de directieleden Sander van der Laken en William van Es. Het algemene thema blijft natuurlijk vooruitgang in deze snelle tijden.

Vooruitgang ontstaat door vernieuwing en de laatste jaren hebben we veel energie gestoken in de verdere automatisering en digitalisering van ons kantoor. Nederland is een van de best geautomatiseerde landen ter wereld. Externe partijen waarmee we namens onze relaties communiceren – zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Banken en Gemeenten - stellen ook steeds meer eisen op dit vlak. Dus dat vraagt aanpassingen, waarop wij al vroeg zijn ingesprongen (internet boekhouden introduceerden wij ruim 10 jaar geleden al bij onze cliënten).

Een goed advies gebaseerd op de meest actuele cijfers

Deze omslag vraagt ook een andere manier van werken voor en met je cliënten. Voordelen zijn dat we goedkoper, sneller en eenvoudiger met hen kunnen communiceren. Dat geeft tijdwinst en de mogelijkheid om intensiever en persoonlijker met onze klanten om te gaan. Nu we op elk moment over de meest actuele financiële situatie van de onderneming kunnen beschikken, kunnen we niet alleen beter adviseren, maar ook sneller analyseren en ingrijpen als het moet.

Onze fiscale bibliotheek hebben we al eerder nagenoeg volledig digitaal gemaakt en veel van onze bronnen en uitgaven geven directe digitale serviceberichten voor communicatie naar de klant.

En omdat die digitale bibiliotheek inmiddels zeer fijnmazig van opzet is, moet het wel heel raar lopen willen we geen oplossing vinden, ook voor bijzondere adviesvragen.

Omdat alles wat we ‘fysiek’ krijgen toegestuurd ook direct in digitale vorm wordt omgezet, is onze fiscale bibliotheek altijd up to date wat betreft de snel wijzigende fiscale regelgeving.

De veelheid aan diensten van ons bureau

We zijn klaar voor de toekomst en die willen we graag optimaal delen met onze cliënten. Waar we overigens nog wel aandacht aan willen besteden, is het feit dat onze relaties niet altijd even goed op de hoogte zijn van de veelheid aan diensten van ons kantoor. In een bespreking horen we nog wel eens dat iemand graag een advies zou willen hebben over bijvoorbeeld zijn pensioen of oudedagsvoorziening. Dat doen we dus gewoon ook bij MFL. En nog veel meer, getuige ook onze nieuwe website en regelmatige nieuwsbrieven en publicaties.

Ook in de toekomst blijft het directe contact met onze cliënten leidend. Uit het persoonlijke contact met de ondernemer blijkt tenslotte het beste wat er bij hem of haar speelt en waar behoefte aan is. En voor ons is het natuurlijk ook leuk om een advies op maat te kunnen verstrekken.

Aan het woord:
Sander van der Laken en
William van Es
Directieleden MFL Accountants
& Fiscalisten
Website: www.mflbreda.nl
Contact:
info@mflbreda.nl
MFL Accountants en Fiscalisten

MFL Nieuws

  • Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

    Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze...

    Lees verder »

  • Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

    Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere...

    Lees verder »